EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 02.02.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp Sultan Bulvarı ve yakın çevresi kentsel tasarım ve cephe rehabilitasyon projesi ile ilgili katkı payının alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/36)
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eyüp, 24 pafta, 286 ada, 3 parselde bulunan Kara Süleyman Tekkesinin sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere belediyemize tahsisi için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/37)
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Göktürk Mahallesi ve Üçşehitler-İslambey Mahallesinde bulunan belirli ada ve parsellerdeki taşınmazların 4706 sayılı kanuna göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile Eyüp Belediyesi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/38)
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet kamyon alınmasına ilişkin teklifi, (2015/39)
5- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesine ilişkin teklifi, (2015/40)
6- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğüne araç tahsis edilmesine ilişkin teklifi, (2015/41)
7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 114 ada, 4 – 5 parsellerde plan tadilatına ilişkin teklifi, (2015/42)
8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Alibeyköy ve Kemerburgaz bölgelerindeki muhtelif planlarda otopark sıkıntısının çözümü ile ilgili plan tadilatına ilişkin teklifi, (2015/43)
9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Odayeri Köyü, 1 pafta, 81 ve 82 parselde plan tadilatına ilişkin teklifi, (2015/44)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız