T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir.

Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununda öngörüldüğü şekliyle Eyüp Belediye Meclisinin 2016 yılı 7. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı Temmuz ayı meclis toplantısı, toplantı haftası olan 04.07.2016 – 08.07.2016 tarihleri Ramazan Bayramı tatiline denk geldiğinden, 2016 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi aşağıda belirlenen gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 11.07.2016 Pazartesi günü saat: 15.00’te ( Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 Belediye Hizmet Binası ) Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

Sayın Meclis Üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederim.

Remzi AYDIN

Belediye Başkanı

GÜNDEM

Teklifler:

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün “Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü 1/1000 ölçekli plan çalışması” ile ilgili teklifi.

2- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün “Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi ihale onayı” ile ilgili teklifi.

3- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün “Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan araç tahsisinin iki yıl daha uzatılması” ile ilgili teklifi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Eyüp, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi” ile ilgili teklifi.

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Eyüp, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 834 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, F21 pafta, 797 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

7- Yazı İşleri Müdürlüğünün “Belediyemiz Sosyal Tesislerinde (ESBAŞ) indirim yapılması” ile ilgili teklifi.

8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Sadakataşı Derneği ile protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün "Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Cezrikasım - Nişancı Mahallesi, 65 ada, 24 parselde kayıtlı 46 nolu bina ile 65 ada 67 parselde kayıtlı 40, 42 ve 44 nolu binaların idari merkez olarak eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre İlim Yayma Cemiyeti'ne 29 yıl süre ile bedelsiz tahsisi" ile ilgili teklifi.

10- Plan ve Proje Müdürlüğünün "09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 09.04.2012 t.t.'li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı, 19.06.2003 t.t.'li Göktürk Uygulama İmar planı ve 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği" ile ilgili teklifi

11- Plan ve Proje Müdürlüğünün ""Eyüp sınırları içerisinde güvenliğin arttırılması, yapıların güvenliğinin sağlanması için, ilçe genelindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına "Kamuya ait yapılar ve 500 m2'den büyük inşaat alanına sahip yapılarda dış güvenlik kamera tesisatı yapılması zorunludur." maddesinin eklenmesi" ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız