EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.07.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :
1- Eyüp, Göktürk Mah, 150 ada, 9 parsel üzerindeki binanın Göktürk Muhtarlığına tahsisi.
2- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :

- 2012/83, 2012/125, 2012/128, 2012/129, 2012/130, 2012/131, 2012/132, 2012/133, 2012/134, 2012/135, 2012/136, 2012/137, 2012/138, 2012/139, 2012/140.