Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Sektörel İşbirliği Çalıştayı” düzenledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçenin özellikle kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla hizmete açtığı Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi “Sektörel İşbirliği Çalıştayı” düzenledi.

Akademisyenlerin, kurum ve kuruluşların, girişimcilerin, gönüllülerin kent alanlarında tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir ve teknoloji temelli dönüşümler açısından, fikir, çözüm ve politika önerilerini değerlendirmek ve bu doğrultuda projenin yol haritasına katkı oluşturmayı amaçlayan çalıştay 3 – 4 Mayıs tarihlerinde üç oturumda Osmanlı Park’ta gerçekleştirildi.

TARIMA GÖNÜL VERMİŞ YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ”

Çalıştayın 1.oturumuna katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çalıştayın açılış konuşmasında katılımcılara seslenerek şunları söyledi: “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni açmaktaki gayemiz büyük şehirlerde de bu işin yapılabileceğini göstermek, dar alanlarda da sürdürülebilir tarımın teknolojiden yararlanarak daha da verimli hale gelebileceğini ispatlamak ve bütün kurumları, STK’ları, üniversiteleri, bu işe gönül vermiş kişileri buluşturmaktı. Tarımda Ukrayna’ya bağımlı olmanın ne kadar abes olduğunu bu savaşla beraber bir kez daha görmüş olduk. Biz bu amaçla kendi alanında bir ilk olan merkezimizi Şubat 2022 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle açtık. İstanbul'daki tarım alanlarında katma değeri artırmak, teknoloji destekli kalkınmayı hedefleyen pilot çalışmalar yapmak ve Türkiye'nin tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak uygulamaları geliştirmekte amaçlarımızdan birisi. Merkezimiz, halka, çiftçilere ve gençlere eğitim veren, bununla birlikte bu alanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve girişimcileri bir araya getiren ilk oluşum olma özelliğini taşıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ülkemize tarım 4.0 standartlarının getirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda da büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Bu çalıştayın da bizim çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

ÇALIŞTAYIN 1. OTURUMUNDA BÖLGE PLANLAMA VE ARAZİ KULLANIM KARARLARI MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın ilk gün gerçekleştirilen 1. oturumunda “Bölge Planlama ve Arazi Kullanım Kararları” konu başlığı altında Türkiye'de tarımsal arazilerin etkin ve adil kullanımı ile ilgili en önemli sorunlar nelerdir? Tarım arazilerinin sürdürülebilirliği ve kentsel yaşamın karşı karşıya olduğu temel zorluklar nelerdir? Sürdürülebilir arazi kullanımı ve kaynak yönetimini teşvik etmek için hangi kurumsal ve sosyal stratejiler benimsenebilir? Bu zorluklar ve stratejiler akıllı tarım uygulamaları ve dijital teknolojiler yoluyla nasıl ele alınabilir? soruları masaya yatırıldı.

ÇALIŞTAYIN 2. OTURUMUNDA AGRO EKOLOJİ VE PERMAKÜLTÜR KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Çalıştayın öğleden sonra düzenlenen 2. oturumunda “Agroekoloji ve Permakültür” başlığı altında Agroekoloji ve Permakültürün sürdürülebilir bir tarım sistemine geçiş için faydaları nelerdir? Kentsel tarım alanlarında arazi kullanımı bakımından somut agro ekolojik uygulamalar neler olabilir? Agroekoloji ile tarım uygulamaları nasıl birlikte kullanılabilir? soruları üzerinden çözüm konuları görüşüldü.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI’NIN 3. OTURUMUNDA TEDARİK VE LOJİSTİK – DİJİTAL PAZARLAMA KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU

Sektörel İş Birliği Çalıştayı’nın ikinci gün düzenlenen 3. oturumunda ise Tedarik ve Lojistik - Dijital Pazarlama konusunda Çiftçilerin pazarlara erişimde karşılaştıkları temel zorluklar nelerdir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için Tarım 4.0 teknolojilerinden nasıl yararlanılabilir? Gıda sektörünün karbon ayak izinin azaltılması için tedarik zincirlerinin kısaltılması önerilmektedir. Kent tarımı bağlamında bunun somut araçları (teknoloji, yeni kurumsal araçlar v.s) neler olabilir? Dijital pazarlama, tarım ürünlerini tanıtmada ve küçük ölçekli çiftçilerin pazara erişimini iyileştirmede nasıl bir rol oynayabilir? Bu konudaki başarılı örnekler nelerdir? sorularına yanıtlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız