2020 Kasım Ayı Meclis Kararları

2020/182

Topçular Mahallesi 162 ada 36-45-49 parsellere yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği