VİZYONUMUZ

Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatışım oluşturur.
Bu çerçevede vizyonumuz;
“İlçenin tarihi mirasını esas alarak Eyüpsultan’ı bir huzur kenti yapma anlayışıyla, her alanda sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş, muhtacı, sahipsizi olmayan, sosyal ve kültürel belediyecilikte öne çıkmış, toplumsal gelişime liderlik eden, alt ve üst yapı sorunlarını çözmüş, geleceği yüksek standartlarda inşa eden şeffaf ve dinamik belediye olmaktır.” Eyüpsultan “özel” bir ilçedir. Tarihi mirası, coğrafi yapısı ve konumu ilçemizi farklı bir konuma getirmektedir. Farklı olan ilçemizde belediye hizmetlerinin de farklı olması, Eyüpsultan’a özgün açılımları içermesi gerekmektedir. Bu sebeple belediyeciliği “rutin”in dışına taşımak, farklı ve özgün uygulamalarla bir yandan bu günün sorunlarına çözüm üretirken diğer yandan da geleceğimizi en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız.

MİSYONUMUZ

Eyüpsultan Belediyesinin misyonu, belediye meclis üyeleri ve yöneticilerinin (Başkan, Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin) katılımıyla gerçekleştirilen ortak akıl platformunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. “Kadim Medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla sakinlerine ve misafirlerine ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermektir.”