Gerekli Bilgiler
Güvenlik kodunuz cep telefonunuza gelen mesajda yer almaktadır.
Telefon numaralarınız arada boşluk kullanılmadan 09999999999, yurt dışı kayıtlar için başına +... şeklinde yazılmalıdır.

Gerekli evraklar yanınızda olacak şekilde belirtilen gün ve saatte uzlaşma ofisinde bulunmanızı rica ederiz.

Belirtilen gün ve saatin sizin için uygun olmaması durumunda randevunuzu reddedebilirsiniz. Sizin için ilerleyen bir tarihte randevu oluşturulacaktır.

Uzlaşma Ofisi Adres: İslambey Mahallesi, İslambey Caddesi No:103/A, Zeminkat, Eyüpsultan/İstanbul

İletişim: 0549 794 73 65

Görüşme Esnasında Gerekli Evraklar:

  1. T.C. kimlik fotokopisi
  2. Elektrik, su, doğalgaz vb. bir fatura veya ödeme makbuzu
  3. İkametgah belgesi
  4. İşyerleri için vergi levhası veya işyeri ruhsatı
  5. Veraset İlanı (Tapu kaydında belirtilen hak sahibinin vefat etmesi ve mirasçıların tapuya intikalinin yapılmaması durumunda gereklidir. )
  6. Hak sahibinin taşınmazlarına ilişkin tapu ve ilgili diğer evraklar
  7. Vekâlet ile işlem yapılması halinde vekâletname
  8. Banka hesap bilgilerini gösterir belge

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız