T.C.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

2023 YILI EKİM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5.
Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda
gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.10.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te
Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı
Meclis Salonunda yapacaktır.
Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan
Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,
Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :
TEKLİFLER;


1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2024 yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2024 Mali yılı Bütçesi” ile ilgili teklifi,
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Cadde adı verilmesi” ile ilgili teklifi,
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Müdürlük ataması” ile ilgili bilgilendirme yazısı.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız