T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI KASIM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.11.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak silinmesi, cadde adı verilmesi ve Aks düzenlemesi” ile ilgili teklifi,
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Silahtarağa Mahallesi 749 ada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, 796 ada 29 parsel satışı” ile ilgili teklifi,
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Trampa yoluyla kamulaştırma” ile ilgili teklifi,
 5. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Lise son eğitim yardımı” ile ilgili teklifi,
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2024 yılı tarife teklifleri” ile ilgili teklifi,
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Taşınmazların değerlendirilmesi” ile ilgili teklifi,
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Erasmus+ programı başvuruları yetkilendirme” ile ilgili teklifi,
 9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Trampa yoluyla kamulaştırma” ile ilgili teklifi,
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Sadabad etkileşim-geçiş alanı uygulama imar planı değişikliği” ile ilgili teklifi,
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Düğmeciler Mahallesi, 394 ada 172 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili teklifi
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi, 190 ada içerişinde yer alan yol hattının revizyonuna ilişkin uygulama imar planı değişikliği” ile ilgili teklifi
 13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2023 ek bütçe teklifi” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız