EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.12.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :

1- Eyüp, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 873 ada, 3 parsel sayılı yerin satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi
2- Eyüp, Merkez Mahallesi, 246 pafta, 601 ada, 6 parsel sayılı yerin satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi
3- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.
RAPORLAR :

-2012/158, 2012/178, 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198,
2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208,
2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218,
2012/222, 2012/238, 2012/239,2012/284,2012/285, 2012/286, 2012/287, 2012/288, 2012/289, 20128/290.