EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.01.2013 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
:

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi
2- Sözleşmeli Personel ücret tespiti
3- Dolu-boş kadro unvan derece değişikliği
4- Çevre Temizlik Vergisi tarife teklifi
5- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :

- 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198, 2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208, 2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218, 2012/222, 2012/238, 2012/239, 2012/311, 2012/312, 2012/313, 2012/314, 2012/316, 2012/317, 2012/318.