EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.02.2013 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :

1- Eyüp Göktürk Mahallesi, 251 pafta, 4 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirilmesi Belediye Başkanına yetki verilmesi

2- Eyüp Üçşehitler Mahallesi, 246 pafta, 540 ada, 3 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirilmesi Belediye Başkanına yetki verilmesi

3- Okullara temizlik işi için personel tahsisi ihale onayı

4- Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi ihale onayı

5- Malzemesiz Temizlik Personeli Hizmet Alımı işi ihale onayı

6- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :

- 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198, 2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208, 2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218, 2012/222, 2012/238, 2012/239, 2012/311, 2012/312, 2012/313, 2012/314, 2012/316, 2012/317, 2012/318.