EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 01.12.2014 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Özel Kalem Müdürlüğünün, Müdürlük İç Hizmet Yönetmeliğine ilişkin teklifi (2014/329)
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, boş kadro değişikliğine ilişkin teklifi (2014/330)
3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile sanat eğitimi konusunda işbirliği yapılmasıyla ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi (2014/331)
4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, ESAM “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi kurulması ve yönetmeliğinin kabulüne ilişkin teklifi, (2014/332)
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Belediyemiz arasında “Evlilik ve Aile Danışmanlığı Merkezi” oluşturulması ile ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/333)
6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, sosyal tesislerde personel indiriminin sağlanmasına ilişkin teklifi 2014/334)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız