T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 07.11.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Başkanlık Makamı’nın, Plan ve Proje Müdürlüğü “Eyüp İlçesi, Karadolap Mahallesinde 38 ada 43-44-45 parseller ile İslambey Mahallesinde 8-9-10-11-312-313-1602-560-561-562-971-972-973-974-569 adalarda, Kentsel Dönüşüm Alanları hakkında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız