T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 05.12.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Eyüp İlçe Kaymakamlığına araç tahsisi” ile ilgili teklifi,
2- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne araç tahsisi” ile ilgili teklifi,
3- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, “Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız