T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.01.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.


Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;
1- Belediye Meclisinin “2017 yılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi” ile ilgili teklifi.
2- Zabıta Müdürlüğünün “Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti” ile ilgili teklifi.
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız