T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Şubat ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.02.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüp İlçesi, Fethi Çelebi Mahallesi, 1012 ada, 2 parselda plan tadilatı” ile ilgili teklifi,

2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, “Organik pazar kurulması” ile ilgili teklifi,

3- İşletme Müdürlüğünün, “ATM yerlerinin kiraya verilmesi” ile ilgili teklifi,

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kapatılarak, alt hizmetlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğüne devredilmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız