Eyüpsultan Tarihi Merkez bölgesinde 11 yıllık imar planı sorunu çözüme kavuşuyor

Eyüpsultan ilçesi çekirdeğini oluşturan Eyüpsultan Cami ve çevresi ilk sur dışı yerleşim birimi olması ile birlikte cami, medrese, tekke ve ahşap sivil mimarlık örnekleriyle Osmanlı mahalle dokusunun özgün bir örneği...

Sit alanı ilan edilen merkez bölgesinin 2010 yılında 1/5000 ölçekli “Eyüp Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” onaylanmış; 2014 yılında ise bu planın bir kısmı için “Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı” yapılmış, Eyüpsultan Cami ve Çevresi olarak adlandırılan bölgenin ise Kentsel Tasarım Alanı ve ayrıca Yöresel Düzenleme Alanı olması sebebi ile koruma ilkeleri kapsamında bir plan çalışması yapılması gerektiğinden plan çalışmaları yapılamamıştı.

EYÜPSULTAN CAMİ VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN PLAN ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in talimatıyla Eyüpsultan Cami ve Çevresine ilişkin yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda plan çalışmaları 2020 yılı itibari ile başlatıldı.

Bu çalışma ile tarihi mekanların tasarımlarının, koruma ve kullanım dengesi ile düzenlenmesi, mekanın ruhuna ve kullanımına aykırı olmayan yaklaşımlar ile bir düzen çerçevesinde yönetilmesi amaçlanıyor.

PLAN ÇALIŞMALARI İLE VATANDAŞLAR İMAR DURUMU ALABİLECEK HALE GELİYOR

Başlatılan bu plan çalışmaları ile vatandaşlar imar durumu alabilecek ve haricen yapılan çalışma ile plan bütününde tescilli eser komşuluğunda olan yeni yapı projeleri 681 sayılı ilke kararı gereği, Koruma Bölge Kurulu onay sürecinden bertaraf edilerek Eyüpsultan Belediyesi tarafından onaylanacak.

Bu sayede vatandaşlar da kendilerini daha önce bekleyen çok uzun bir süreçten bu plan sayesinde kurtulmuş olacak.