Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.12.2014 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 18
RAPOR TARİHİ : 02.12.2014
İLGİ : İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 974 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yazısında; “Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Belediyemiz Meclisinin 2014/46 sayılı kararı ile 01.10.2014 – 31.06.2017 tarihleri arasını kapsayan 33 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi ihalesi için karar alınmıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, 11.07.2014 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi ihalesi iptal edildiğinden dolayı, planlanan tarihte anılan hizmet alımı işi başlatılamamıştır.
Belediyemiz güvenlik hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için; 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 19. Maddesine göre, 01.01.2015 tarihinden itibaren, 36 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılabilmesi için, makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 19. Maddesine göre, 01.01.2015 tarihinden itibaren, 36 ay süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Hukuk Komisyonunun 02.12.2014 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.