2019 Temmuz Ayı Meclis Kararları

2019/95

Alibeyköy-Emniyettepe Mahallesi, 624 ada, 11 parselin satış yetkisi

2019/96

İhsaniye Mahallesi, 34 parsel bitişinde intifa hakkı talebi