2020 Şubat Ayı Meclis Kararları

2020/05

Kemerburgaz Mahallesi 3106 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi

2020/23

Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi 38 ada 4 parselde Uygulama İmar Planı plan değişikliği

2020/28

Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik