Hasan Hüsnü Paşa Kütüphanesi

Boyacı Sokağı üzerinde ve Hasan Hüsnü Paşa Türbesi karşısındadır. 1319 (1901) tarihinde, biraz ilerideki camiden evvel türbesi ile beraber yaptırmıştır. Vakfiyesi 1309 (1891) tarihli olup Vakıflar Genel Md. arşivi, Defter 571 S: 249251 de kayıtlıdır. Kütüphanede 1052 yazma ve 416 adet basma eser vardı. 1957 de Süleymaniye Genel Kütüphanesi'ne götürülmüştür. Daha evvel 1942 tarihinde Hüsrev Paşa Kütüphanesi ile birleştirilmiş idi. Kütüphane binası iki katlı ve kargirdir. Kitabesi yoktur.

1942'de Jandarma Dairesi olmuştur. Şimdi Halk Sağlığı merkezidir. Hasan Paşa'nın ayrıca türbesi içinde de küçük bir kütüphanesi vardı. Dolap ve masası halen mevcuttur. Burada, 380 yazma ve 500 basma eser vardı. Bunlar da Süleymaniye'ye nakledilmiştir.

Kaynak: (M. Hâlid Tanık, Hz. Halid ve Eyüp Beldesi S: 41) (G. Kut - N. Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri S: 149)