Ressamdır. Hüsnü Yusuf Bey Mühendishane’nin değerli ve zeki bir öğrencisi olup İstanbul’da dünyaya geldi. Mühendishane muallimi Abdurrahman Bey’den resim dersleri alarak manzara ve gölge usullerini çok güzel öğrendi.

“Kâbili ta’lim olan üstad olur üstaddan” darbımeselinde belirtildiği gibi birkaç sene içinde ustasını geçmiştir.

1265 yılında (1848/49) kolağalığı ile Mühendishane’ye resim muallimi tayin olundu. Günden güne resim sanatında ilerlerdi ve şöhreti her tarafı tuttu. O vakit Tophanei Amire müşiri olan Ahmed Fethi Paşa, Sultan Abdülmecid Han’a bu ressamın resimlerini gösterdi. Sultan Abdülmecid resimleri çok beğenerek ressamın Avrupa’ya gönderilmesini irade etmiştir.

Hüsnü Yusuf Bey evvela Paris ve sonra Belçika’ya ve daha sonra Viyana’ya ve Berlin’e giderek, bu yerlerde liyakatini göstererek diplomalar almıştır. Sonra İtalya’ya gitmiş, orada oturan ve resim sanatında mahir olan bir kadından dahi “iktibası hüner ederek” diploma almış ve İstanbul’a dönmüştür. Burada binbaşılığa terfi ettirildi. Hüsnü Yusuf Bey’in resimlerini görenler onu çok takdir etmişler ve hayretlerini belirtmişlerdir.

Bu sırada padişah iradesiyle “Mektebi Sultanî”de yani Galatasaray Lisesi’ndeki “Dairei Hümayun” sakfını gayet dilfirib bir tarzda resimlemiş ve süslemiştir.

1277’de (1860/61) kaymakam iken vefat etti. Eyüpsultan’a Kaşgari Tekkesi civarına defnolundu.

Devrinde Türklerin Leonard’ı olarak tanınan Hüsnü Yusuf Bey’in resim sanatında olduğu kadar mimarîde de hizmetleri ve başarıları vardı. Büyükdere bendlerinin tamir işlerini yürütmüş, İslâm mimarî eserlerinin korunması uğrunda büyük çabalar sarf etmiştir.

Mühendishane’nin sınavlarına gelmek itiyadında olan devrin hükümdarı Abdülmecid 1849’da yine böyle bir ziyarette, o tarihte kolağası olan Hüsnü Yusuf Bey’in yaptığı Ayasofya Camii’nin bütün güzellik ve inceliklerini gösteren maketi görmüş ve çok takdir etmiştir. Avrupa’ya tahsile gönderilmesinde bu maketin büyük rolü olduğunu sanatçının oğlu Celâl Bey nakletmiştir.

Bu arada Ayasofya Camii’nin iç ve dış bütün inceliklerini belirten güzel bir maket meydan getirmiş ve bunu Mühendishane’ye hediye etmiştir.

Ressam Zekai Paşa’da Hüsnü Yusuf Bey’in yaptığı Sultanahmed Camii resmi bulunuyordu. Mühendishane’deki hocalığı sırasında pek çok eser meydana getirmişse de bunlar günümüze ulaşmamıştır.