Hüsrev Paşa Kütüphanesi

Bostan iskelesi Sokağı üzerinde ve Hüsrev Paşa Türbesi karşısındadır. Cephanesi tamamen mermer kaplı olup kitabesi yoktur. Yalnız alnına yeni yazı ile 1839 rakamı yazılmıştır.

Demir kapıdan bir koridora girilir. Soldaki kitap odasının sokağa bakan iki, sağdaki okuma odasının ise, ikisi yan cephede olmak üzere dört penceresi vardır. Cephesi 19, yan yüzü ise 9 adımdır. Her iki oda da kubelidir. Çok bakımsız ve perişan durumunda olduğundan 1985 tarihinde terk olunmuş ve Aralık-1990 tarihinde de tamir edilerek kubbeleri kurşun ile kaplanmıştır.

Kütüphane, Sadrazam Hüsrev Paşa tarafından 1255 (1839) tarihinde yaptırılmıştır. 714 yazma ve 445 basma eserden oluşan kütüphane, 1914 de Sultan Selim'deki Medreset'ül-Mütehassinin'e 1918 yılında da Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir Daha sonra tekrar Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ne gönderilen kitaplar 1957 senesinde ikinci defa Süleymaniye Kütüphanesi'ne getirilmiştir.

Hüsrev Paşa, 1839 tarihinde sadrıazam olmuş ve bir sene sonra azl edilmiştir. 1271 C. âhir 13 (2-Mart-1855) de vefat etti. 1250 (1834) senesinde Koca Mustafa Paşa tekkesini yeniden yaptırdı.

Kaynak: (Si.Osm. 2/276) (M. Hâlid Tanık, Hz. Hâlid ve Eyüp Beldesi S: 41) (G.Kut N. Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Kütüp. S: 98)