Maliyeden yetişip Kanunî Sultan Süleyman zamanında ve 949’da (1542/43) başdefterdar olmuştur. Bu görevde iki sene kaldıktan sonra 951’de (1544/45) azlolunmuş ve yerine Eyüp’te camii ve türbesi olan Nazlı Mahmud Çelebi atanmıştır.

İbrahim Paşa’nın vefat tarihi belli değildir. Kabri, Eyüp’te İdris Köşkü (Piyerloti) mevkiinde, Şeyhülislâm Molla Alii Arabî Türbesi yanında idi. Bugün her ikisi de mevcut değildir. İstanbul’da Darüssaade Ağası Mehmed Ağa Camii civarında Derviş Ali Mahallesi’nde ve Saray Ağası Caddesi ile Dolaplı Bostan Sokağı arasında ve Kurt Ağa Çeşmesi Sokağı üzerinde mescidi ve medresesi vardır.

Hadîka yazarı Defterdar mescidi bahsinde; “Banisi İbrahim Paşa’dır. Etrafında medresesi vardır. İdris Köşkü’nde Sütlüce tarafına nazır mahalde vaki’ Şeyhülislam Molla Alii Arabî merkadinin yanında medfundur.” demektedir.

Karaağaç Yalısı ilk defa onun tarafından yaptırılmıştır. İbrahim Paşa çok doğru, haluk ve güzellik sahibi birisi idi.

Kurt Ağa Çeşmesi Sokağı’na açılan medrese kapısının sağında mescidi bulunuyordu. Bugün yerinde bir apartman ve 6 no’lu dükkân vardır.

L şeklindeki medresesi çok harap durumda olup karşısında bir aile barınıyordu. Dolaplı Bostan Sokağı ile Kurt Ağa Çeşmesi Sokak tarafı kâgir, iç revakları ise ahşaptı. 1986’da tamamen yıktırıldı. Kasım 1988’de yeri hâlâ arsa idi.

Özel Fatih Erkek Lisesi’nin yapımından sonra Dolaplı Bostan Sokağı’nın bir bölümü kapanmış ve okul bahçesi içinde kalmıştır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız