Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 19/09/2022 tarihine kadar sempozyum@eyupsultan.bel.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 28/10/2022 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

Sempozyumda sunulacak olan tüm bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçme şartıyla ISBN numarasıyla e-kitap/kitap olarak yayımlanacaktır.