Pertev Mehmed Paşa akrabasından ve saray çıkışlılardandır. Pejoga beyi olup 958’de (1551) Budin beylerbeyi oldu. 967’de (1559/60) II. Selim’in şehzadeliğinde lala ve vezir oldu. II. Selim’in tahta çıkışında 974’de (1566) Anadolu valisi ve 976’da (1568) Konya eyaletiyle Kıbrıs muhafızı ve oradan Rumeli beylerbeyi oldu. Azilden sonra tekrar kubbe veziri oldu. 980 (1572/73) yılına doğru İstanbul’da vefat etti. Eğrikapı’da medfundur. Hasis ve hırslıydı.