Kapıcıbaşı Abdullah Ağa’nın oğludur. II. Selim şehzade iken Konya ve Kütahya’ya kadı tayin etmiş ve mevleviyet payesi getirtip musahibesi Hubba Hatun’u nikâhlamıştır. 1566’da Bursa mollası, 1567’de İstanbul kadısı ve Ocak 1569’da Anadolu kazaskeri oldu. Kasım 1570’de azledildi. 1571’de ikinci defa İstanbul kadısı olduysa da 1575’de azledildi. 1580’de üçüncü, 1587’de dördüncü defa bu göreve getirildi. 1589’da azledildi. 23 Mayıs 1590’da vefat etti. Kabri Eyüp’te türbesindedir.

Kadılığında çabuk hüküm verirdi. Bilgili, dindar, iyi huylu, şairdir. Fındıklı’da cami ve hamam, Parmakkapı’da mescit ve mektep yaptırdı. İmam Tartuşî’nin Siracı Vehhac’ını tercüme etti.