Sultan III. Mustafa’nın başkadını, III. Selim’in annesidir. Saraya alınan Gürcü cariyelerdendi. 1760’da kızı Şah Sultan’ı, 1761’de Selim’i doğurdu. III. Mustafa’nın diğer kadınlarından daha kıdemli olduğundan başkadın unvanını aldı. Dul kalınca Eski Saray’a gönderildi. Oğlu III. Selim 1789’da tahta çıkınca Topkayı Sarayı’na geri döndü. İyiliksever ve nazik Mihrişah Sultan oğlunun yenilikçi fikirlerini ve hamlelerini her zaman destekledi. III. Selim her gün Mihrişah Sultan’ın dairesine geçerek onunla sohbet ederdi. Son yıllarını hastalıkla geçirdi. 16 Ekim 1805 tarihinde vefat etti. Eyüp’te yaptırdığı külliyesindeki türbesine gömüldü.

Türbenin ve diğer bölümlerin yapısına Nurullah Efendi’nin mimarbaşı olduğu dönemde başlanmış, fakat onun vefatı üzerine Mimar Kethüdası olan Arif Ağa tamamlamıştır. Türbenin tamamlanmasına Şair Aynî şu tarihi düşürmüştür:

Ömrün efzun ide Allah didi Aynî tarih
Eyledi türbe bina Validei Şah Selim
1208 (1793)

Mihrişah Sultan Eyüp’teki külliyeden başka, Halıcıoğlu’da cami, çeşitli yerlerde çeşmeler yaptırdığı gibi pek çok yapıyı da onartmıştır.