Abdullah Paşa’nın oğludur. Gençliğinde silahşori hassadan olup kapıcıbaşı oldu. 1151’de (1738/39) babası sadrazam olunca vezir rütbesiyle Maraş, Adana, Hotin, Özi, Bender ve Köstendil valiliklerinde bulundu. Esma Sultan ile nişanlandı. 1172’de (1758/59) Esma Sultan ile evlenerek Anadolu valisi oldu. 1174’de (1760/61) Bosna ve Şevval 1177’de (Nisan 1764) Rumeli valisi olup 7 Şevval 1178’de (30 Mart 1765) sadrazam oldu. Rebiyülevvel 1182’de (Ağustos 1768) azledilip Bozcaada’ya, sonra da Rodos’a sürüldü. Şaban 1185’de (Kasım 1771) Rusçuk’ta iken tekrar sadrazam oldu. 22 Cemaziyelevvel 1188’de (31 Temmuz 1774) Karinabad’da vefat etti. Naaşı Edirne’ye getirilip Eski Cami sahasına annesinin yanına defnedildi. 10 gün sonra İstanbul’a nakil için dağılmış organları binbir güçlükle çıkarıldı. Buraya getirilip Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedilmiştir.