Çivizade diye bilinir. 1476’da İstanbul’da doğdu. Müderris ve Hattat Çivi İlyas Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta babasının ölümü üzerine amcasının himayesinde İstanbul’a geldi. Sarı Görez Mehmed bin Hamza, Molla Bali, Tacîzade Sadi Çelebi ve Fenarîzade Muhyiddin Efendi’den ders aldı. Bir süre çeşitli medreselerde ders verdi. 1527’de Mısır kadısı oldu. Burada bulunduğu sırada birçok cami ve medresenin tamirini sağlayarak halkın takdirini kazandı. 1537’de Anadolu kazaskerliğine getirildi. Sadi Çelebi’nin ölümü üzerine 21 Şubat 1539’da şeyhülislâm oldu. Üç yıl dokuz ay bu görevde kaldıktan sonra 1542’de azledildi. 1545’de Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu görevdeyken 19 Eylül 1547’de vefat etti. Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin Fatih Camii’nde kıldırdığı cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi.