Şeyhülislâm Murtaza Efendi diye bilinir. Kendisi Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin (öl. 1703) oğlu ve yine Şeyhülislâm Mustafa Efendi’nin (öl. 1745) kardeşidir. İlk tahsilini babası ve çevresinden edindi. Babasının Edirne’de öldürülmesi ve cesedinin Tunca nehrine atılması sırasında kendisi de Bursa’ya sürüldü. Burada uzun müddet kaldıktan sonra 1143’de (1730/31) İstanbul’a dönmesine izin verildi. Mekke ve sonra İstanbul payesi oldu. 1153’de (1740/41) İstanbul kadısı olup 1154’de (1741/42) azledildi.

1159 Şevvalinde (Ekim 1746) Anadolu payesi olup, 1160 Zilhiccesi gurresinde (4 Aralık 1747) Anadolu kazaskeri, 1161 Zilkadesinde (Ekim 1748) Rumeli payesi, 26 Cemaziyelahir 1163’de (2 Haziran 1750) şeyhülislâm oldu. Beş seneye yakın bu görevde kaldıktan sonra hasta olduğu gerekçesiyle 28 Rebiyülevvel 1168’de (12 Ocak 1755) azledildi.

Yalısında oturmakta iken 1171 Zilkadesinde (Temmuz 1758) vefat etti. Lahit şeklindeki kabri Eyüp Sultan Türbesi haziresinde, sol taraftaki set duvarının dibinde ve annesinin yanındadır.