Hoca Sadeddin Efendi’nin torunu Ebussuud Efendi’nin oğludur. Ebu Said Efendi’nin kardeşinin oğlu olduğundan Biraderzade diye tanındı. 1073’de (1662/63) İstanbul’da doğdu. Tahsilden sonra 1119’da (1707/08) Yenişehir payesini aldı. Bazı görevlerden sonra 1146 Rebiyülevvelinde (Ağustos 1733) Rumeli kazaskeri oldu. 1148’de (1735/36) öldü.

Eyüp’te Kalenderhane karşısında ceddi olan Sadeddin Efendi’nin kabristanı yanında darülkurra olarak bina eylediği Yahyazade Tekkesi arkasındaki makberde pederi ve annesi sırasına gömüldü.