Enderun’dan yetişmiştir. Sarayın nakkaşhanesinde eğitim görmüş ve devrin büyük minyatür ustalarından birisi olmuştur. Sultan III. Mehmed’in Eğri seferini resimlemiştir. 1596’da büyük mirahur, Eylül 1602’de yeniçeri ağası oldu. 1604’de Rumeli Beylerbeyliğine getirildi. 1605’de azledildi. 1607’de Celâlî isyanlarının bastırılması için düzenlenen harekata katıldı. Temmuz 1623’de vefat etti. Eyüp’de kendi adını taşıyan türbesinde medfundur.