1893 yılında Kahire’de doğdu. Kahire’de elEzher Medresesi’nde öğrenim gördü. Genç yaşta İstanbul’a gelerek yazarlığa ve gazeteciliğe başladı. II. Meşrutiyet döneminde İslâmcılık akımını savunan yazılar yazdı. Cumhuriyetten sonra Tasviri Efkâr, İkdam, Akşam, Tan, Cumhuriyet gibi gazetelerde Türk ve Arap edebiyatları, dinler tarihi, İslâm dini üzerine makaleler ve siyasî yazılar yazdı. 1950’de Demokrat Parti’den Konya milletvekili seçildi. Tanrı Buyruğu (1934) adlı Kurân çevirisi ile bir bölümünü Şiblî Numanî ve Süleyman Nüdvî’nin eserlerinden çevirerek hazırladığı İslâm Tarihi (Asrı Saadet, Sadrı İslâm, 10 cilt) önemli eserleri arasındadır. Mehmet Akif Ersoy’un damadı olan Ömer Rıza Doğrul 13 Mart 1952’de vefat etti. Kabri Edirnekapı Şehitliği’ndedir.