22 Eylül 1890’da doğdu. 1906’da Menşei Küttabı Askerî’den mezun olduktan sonra çeşitli birliklerde kâtiplik yaptı. Mahmud Şevket Paşa’ya yapılan suikastten sonra Sinop’a sürüldü. Burada iki yıldan fazla kaldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yeniden askerî birliklerde çalışmaya başladı. 1918’de hastalanarak emekli oldu. Sur dışında bir mahalleye yerleşerek hayatı boyunca oradan ayrılmadı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde mizahî şiirler, yazılar, hikâyeler yayımladı. Eserlerinde çoğu kez İstanbul’un kenar mahalle halkını, tulumbacı ve külhanbeyi çevrelerini işledi. Çingeneler adlı romanı bu yönüyle önemlidir.

9 Ocak 1945’te vefat etti. Kabri Eyüp’te Otakçılar’da karakol karşısındaki mezarlıkta yani Tokmaktepe’de idi. 1972’de mezar taşı dikildi. Kitabesini Hattat Hamid Bey yazmıştır.