Osmanlı Devleti’nin ellinci şeyhülislâmıdır. Paşmakçızade Mehmed Efendi’nin oğludur. Zilhicce 1048’de (Nisan 1639) doğdu. Devrinin ulemasından ders aldı. Müderris ve Kudüs mollası olup Ramazan 1101’de (Haziran 1690) nakibüleşraf ve Şevvalde (Temmuz 1690) İstanbul payesi oldu. Şaban 1103’de (Nisan/ Mayıs 1692) Rumeli kazaskeri olup Rebiyülevvel 1105’de (Kasım 1693) azledilmiştir. Cemaziyelevvel 1106’de (Ocak 1695) nakibüleşraflıktan azledilerek Bulak arpalığıyla Mısır’a gönderildi. Döndükten sonra Cemaziyelevvel 1112’de (Ekim/Kasım 1700) ikinci defa Rumeli kazaskeri olup Zilhicce 1113’de (Mayıs 1702) azledildi. 1115’de (1703/04) Edirne’de teklif edilen şeyhülislâmlığı kabulden kaçındı. Ramazan 1115’de (Ocak 1704) şeyhülislâm olup Şevval 1118’de (Ocak 1707) azledildi. Muharrem 1119’da (Nisan 1707) Sinop’a sürüldü. Muharrem 1122’de (Mart 1710) ikinci defa şeyhülislâm oldu. 4 Muharrem 1123’de (22 Şubat 1711) vefat etti. “Bekâya göçtü esSeyyid Ali ol müftii âfâk” vefatına tarihtir. Kabri Edirnekapı’da Emir Buharî Dergâhı’nda Kemalpaşazade’nin kabri karşısındadır. Âlim, bilgili, edip, hazırcevap, cömert, güzel ahlâk sahibi bir zattı.