Bosnalıdır. Enderundan çıkarak Yanya beyi oldu. Sonra Rodos beyi olup 926’da (1520) kaptanıderya olmuştur. 1521’de İstanköy adası ile Bodrum’u fethetmiş ve Osmanlı topraklarına katmıştır. Bodrum kalesi Adalar eyaletine yani kaptan paşaya tabi idi. Padişah haremi yakınlarından Şah Huban denilen kadınla evlenmiş ve bu sebeple de vezir olmuştur. 939’da (1532/33) Şam beylerbeyi olup o sene azledildi. Sonra İstanbul’a gelip 940’da (1533/34) vefat etmiştir. Kabri Eyüp’tedir.