Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi (İki Yüzlü Çeşme)

Cezeri Kasım Paşa Cami karşısında ve Çömlekçiler Caddesi ile Haydar Baba Caddesinin birleştiği yerde ve ikinci Caddesinin sol köşesindedir. Çeşme, iki yüzlü olup ön yüzünde üç satır halinde hazırlanmış şu kitabe vardır.

Dokuz yüz altmış altıda yapub kazdırmamış târih

Vezir-i a'zamı Sultan Süleyman'ın avni hemta

Hasan ile Hüseyin'in ruhi içün hoş itmiş sebil

İki cânibden akması ana şahiddir de hakka

Bin onüç de bilüb aslını didim Bülbülî târih

Döküb mâli bu zibâ çeşmeyi yapdın Ali Paşa

966 (1558)

Tarih rakamı kitabenin ortasına yazılmıştır.

Kitabeli cephesi diğer cephesine göre daha yüksektir. Çatısı dahil her tarafı kesme taştan yapılmış muhteşem görünüşlü bir çeşmedir. Ön cephe çeşmesi Hz. Hüseyinin, diğer taraftaki çeşmesi ise Hz. Hasan'ın ruhu için yaptırılmıştır.

Çeşme, Sadrıazam Semiz Ali Paşa tarafından 1558 de yaptırılmış ve 1013 (1604) de de tamir edilmiştir. Ali Paşa, 972 (1565) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, Eyüp Sultan Türbesi'nin çıkış koridorunun sol tarafındaki küçük hazirededir. Şahidesi mevcuttur.

Kaynak: (Gezi Notu) (Tanışık, İst Çeş. 1/10) (Si. Osm. 3/499)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız