Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Lütfi Paşa’nın eşidir. Gayet ismetli ve iffetli olduğundan Lütfi Paşa’nın bir kötü hareketini işitince nefret eylemiş ve bu sebepten aralarında ayrılık meydana gelmiştir. İnşa eylediği camiini 1556’da tamamladı. Ayrıca Davutpaşa’da bir cami ve Silivrikapı’da bir mektep yaptırdı. Merkez Efendi’den el alıp adına Mevlanakapı dışında bir tekke inşa eyledi. 1558’de vefat etti.

Türbesi Silahdarağa Caddesi üzerinde ve Şah Sultan Camii önündeydi. 1998 yılında yolun seviyesi yükseltildiğinden çukurda kalmıştır. Türbe bugün mevcut değildir. Sadece haziresi kalmıştır. Şah Sultan lahdinin şahidesi orijinal değildir. 1953 yılında eski yazı ile aslına uygun olarak yenilenmiştir. Kitabesi şudur

Sahibatü haza elkabr
Baniyatü mescid ü hankâh
Şah Sultan binti Yavuz Sultan Selim Han
Orijinal baş taşının iç yüzünde;
Sultan Selim Hanı Gazi
Evailü’zZilkade
Sene sülüs ve sittin ve tis’a mie

İbaresi yazılıdır. Kitabeye göre Şah Sultan 10 Eylül 1556 tarihinde vefat etmiştir. Tarih satırının altında ise “Elmaani’ttaun” diye yazılıdır ki vebadan vefat ettiği anlaşılıyor. Baş taşının dış yüzünde ise şu kitabe bulunmaktadır:

Hüsn içinde bu Adni bû ki misal
Kılmış idi Hakk bunu sahibi cemal
Soldurup Bari Huda gonca iken
Vermedi mevt (çimento ile sıvalı)