III. Mustafa’nın kızıdır. Annesi Mihrişah Sultan’dır. 20 Nisan 1761’de doğdu. 1763’de Bahir Mustafa Paşa’ya ve Yağlıkçızade Emin Paşa’ya nişanlandıysa da evlilik Karavezir kardeşi Mustafa Paşa’ya nasip oldu. 11 Mart 1803’de vefat etti. Türbesi Eyüp’te Defterdar Caddesi üzerindedir. Sağ tarafında Zal Mahmud Paşa Camii, sol tarafında ise şimdiki evlendirme dairesi olan askerî dikimevi binaları bulunmaktadır. Türbe, mektep, sebil, çeşme ve hazireden oluşan güzel bir manzumedir. Türbe yapılırken annesi Mihrişah Sultan vefat edince o da bu türbeye defnedilmiştir. Caddeye açılan muhteşem avlu kapısının iki yanında pirinç şebekeli birer avlu penceresi bulunmaktadır. Kapının sağ tarafında fevkanî mektep ve sebil, sol tarafında ise türbe mevcuttur. Kapının alnında altı kıt’a hâlinde yazılmış kitabe mevcuttur. Şah Sultan Mektebi’nin olduğu yerde evvelce İskender Bey’in mektebi vardı. Bu mektep harap olmuştu. Şah Sultan bu mektep civarındaki Feyzullah Efendizade Hamid Molla Efendi Konağı’nı da satın alarak her ikisini de yıktırmış ve şimdiki manzumeyi yaptırmıştır.