Trabzonludur. İstanbul’a gelip Firdevsî Efendi’ye imam oldu. Sonra Enderuna girip tülbent ağası olmuş ve çıktıktan sonra hâcelik verilip 1213’de (1798) darphane emini olarak 1216’da (1801) azledilmiştir. 11 Receb 1225’de (12 Ağustos 1810) vezir rütbesiyle sadaret kaymakamı oldu. 1226’da (1811) ayrıldı. 4 Muharrem 1229’da (27 Aralık 1813) Anadolu valisi ve sonra Mora valisi oldu. Rebiyülahir 1233’de (Şubat 1818) hasta olduğundan Gelibolu’da ve sonra İstanbul’da oturdu. 1235’de (1819) vefat etti ve Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan Türbesi bahçesine defnedildi.