Kanunî dönemi devlet adamı ve sadrazamlarındandır. 1545’te mirialem olarak Enderun’dan çıktı. 1549 tarihinde vezir rütbesiyle Mısır valisi oldu ve Aralık 1553’e kadar bu görevde kaldı. Rüstem Paşa’nın vefatından sonra 10 Temmuz 1561’de sadrazam oldu. 28 Haziran 1565 tarihindeki vefatına kadar bu makamı başarılı bir biçimde idare etti. Kabri Eyüp Camii avlusunda Beşir Ağa türbesinin yanındadır.