Ebu’lBereket İsmail Efendi’nin oğlu Muslihiddin Mustafa Safayî Efendi’nin oğludur. 1594 yılında doğdu. Annesi Şeyh Şemseddin Sivasî’nin kızkardeşidir. Onun halifesi olup Sivas’tan İstanbul’a geldi. Çarşamba Mehmed Ağa Zaviyesi şeyhi oldu. Sultan Selim civarındaki Sivasî Tekkesi’ne babası yerine şeyh oldu.

Aralık 1690 tarihinde vefat etti. Kabri Eyüp’te Nişanca Caddesi üzerinde, dayısı Abdülmecid Sivasî Efendi türbesinin önündedir. Kendisi halvetî şeyhleri arasında fazilet ve irfanı ile şöhret kazanmış bir zattır. İlk tahsilini dayısı Şeyh Abdülmecid Sivasî Efendi’den görmüştür. Vefatına halifelerinden Şeyh Nazmi Efendi; Abdü’lahad Efendi olsun mukimi cennet 1120 Tarihini düşürmüştür.