Diyarbakırlı olup, meşhur Osmanlı şairelerinden biri ve Diyarbakır hanedanından Ahmed Bey’in kızıdır. 1230’da (1814/15) doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Tahir Ağazade Bekir Ağa ile evlendirildi. 1870’de oğulları ile beraber Bağdad’a, daha sonra Müntefik’e gitti. Irak’taki Kerbelâ şehitleri türbesini ve diğer yerleri ziyaret ettikten sonra 1290’da (1873/74) Diyarbakır’a, orada

birkaç ay oturduktan sonra İstanbul’a geldi. Irak’ta iken Kadiriye tarikatine girdi. Yazdığı beyitlerden birini çok beğenen eski sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın daveti üzerine, Beyazıt’ta Vezneciler’deki

büyük konağında dört sene misafir edildi. Paşa’dan ve değerli eşi Prenses Zeynep Hanımefendi’den iltifat gördü. Türkçeye, Arapçaya, Farsçaya ve bu dillerin edebiyatlarına vakıf idi. Burada iken İstanbul şairleri arasında şöhret olmuştur.

1877 yılında vefat etti. Kabri Edirnekapı dışında Otakçılar semtindeki Kolancı Şeyh Emin Efendi Kadirî Tekkesi (Şeyh Nuri Efendi’ye bağlı olduğu için ) haziresine gömüldü. Bu tekke ve hazire bugün mevcut değildir.

Tekke, Otakçılar’da Paşmakçı Caddesi ile Münzevi Kışla Caddesi arasında sonradan ad verilen Değirmen Sokağı üzerinde idi. Vefatına Şeyh Mustafa Cami Efendi’nin söylediği ve mezar taşına yazılan kitabesinin tarih mısraı şudur:

Vah ki şaire Sırrı Bacı sır oldu bugün
1294

Bu tarih de aynı şeyhindir:

Can idi şaire Sırrı Bacı Hakk’a yürüdü
1294

Divan teşkil edilecek kadar şiirleri varsa da kitap hâline getirilmemiştir. Âsârından bazıları Harabat’ta yazılıdır.