1832’de Eyüpsultan’da dünyaya geldi. 1852’de Mühendishane’yi bitirmiş, 1884’de İngiltere’ye öğrenime gönderilmiştir. Bahriye Mektebi’nde hayatının sonuna kadar resim öğretmenliği yapmıştır. Efendiliği ve kibarlığından dolayı “Beybaba” lakabı ile maruftur.

Eyüpsultan’da Bostan İskelesi Sokak ile Camii Kebir arasında uzanan ve üzerinde Küçük Emir Efendi’nin, Ayas Paşa’nın, Pertev Paşa’nın, Feridun Paşa’nın ve Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın türbeleri bulunan sokağa lakabı isim olarak verilmiştir.

Albaylığa kadar yükselen Şükrü Bey inşaat mühendisi iken 1912’de ve 80 yaşında bulunduğu hâlde vefat etmiştir. Kabrinin yeri öğrenilememiştir. Navarin Deniz Muharebesi adlı değerli bir tablosu vardır. Bunu her hâlde büyük bir üzüntü içinde yapmıştır