Küçük Tahir Paşa veya Hoca Tahir Paşa adları ile biliniyordu. Harbiye’den yetişmiş kurmay ve muallim olmuştur. Harbiye mektebi ve Dar’ülMaarif riyaziye hocalığında senelerce bulundu. Evvela miralay olan Tahir Paşa sonra ferik oldu. Sonra emekliye ayrıldı. 23 Rebiyülahir 1296’da (13 Nisan 1879) vefat etti. Orta boylu, riyaziyede âlim bir kâmil zat idi. Kabri Eyüpsultan’da Bostan İskelesi’nde Mihrişah Valide Sultan Sebili ile Hüsrev Paşa Kütüphanesi arasındaki mezarlıktadır.