Canikli Ali Paşa’nın torunu olan Tayyar Paşa, Kabakçı İsyanı’nda Sultan IV. Mustafa tarafını tutmuştur. Sultan III. Selim’in ve Nizamı Cedid’in düşmanı idi. Alemdar Mustafa Paşa’nın emri ile Şumnu’da başı kesilmiş ve bu kesik baş 21 Eylül 1808’de İstanbul’a getirilmiştir.

Kallavili baş taşı Saçlı Abdülkadir Camii haziresinde ve Kalenderhane Caddesi üzerindedir. On dört mısralı bir kitabesi vardır.