İstiklâl Harbi sırasında Ankara valisi bulunan Yahya Galip Kargı Bey, Ümmî Sinan ahfadından Şeyh Ali Rıza Efendi’nin oğludur.

Eşi Müşerref Hanım’dır. Atatürk’ün “Hakan” dediği Galip Beyefendi dürüst ve cesur bir memleket evlâdı idi. 1291’de (1874/75) Eyüp’te bulunan Ümmî Sinan Efendi Tekkesi’nde doğmuştur. Ocak 1944’de Ankara milletvekili iken vefat etti. Kabri, Eyüp Bahariye’de Şehitlik mevkiindeki mezarlıkta, duvarın hemen arkasındaki aile sofasındadır.