Bostanzadelerden Yahya Efendi’nin oğlu Ahmed Efendi’nin oğludur. 1058’de (1648/49) doğdu. Müderris ve sonra Mekke kadısı olup 1128 yılı Zilhicesinde (Kasım 1716) İstanbul payesi oldu.

6 Cemaziyelevvel 1129’da (18 Nisan 1717) İstanbul kadısı olup 1130 Rebiyülahirinde (Mart 1718) azledildi. Beş sene kadar açıkta kaldıktan sonra 29 Şevval 1135’de (2 Ağustos 1723) Anadolu kazaskeri oldu. 1136 Şevvalinde (Temmuz 1724) devri dolduğu için usulen azlolundu. 15 Rebiyülevvel 1138’de (21 Kasım 1725) vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığı’nda, Dürrîzadeler sofasının biraz ilerisindedir.

Ahmed Efendi kültürlü, dervişmeşrep bir zat idi. Oğlu İbrahim Efendi Bosna kadısı olup 1151’de (1738/39) ve müderrisinden torunu İbrahim Efendi yine aynı yılda vefat edip Edirnekapı Mezarlığı’nda defnolundular.

Ahfadından İbrahim Efendi 1187’de (1773/74) Bursa kadısı ve daha sonra Mekke kadısı olup 1212’de (1797/98) vefat etti. Diğer oğlu İstanbul kadısı Hüseyin Efendi’dir. Yahya Efendi Şeyhülislâm Paşmakçızade Ali Efendi’nin akrabasıdır. Bu ailenin etrafı köşeli taş parmaklıklı sofası Yahyazade’nin şahidesi önünde ve yol aşırı yerdedir.

Yahya Efendi, defterdarı şıkkı evvel ve sadaret mektupçusu olmuş değerli bir zattır. 1118 Zilkadesinde (Şubat 1707) vefat etti. Kabri İstanbul’da Parmakkapı civarında, Yemen fatihi Sinan Paşa Medresesi haziresindedir.